Διαταγή του Αρχηγού για τα δικαιώματα της γυναίκας

Διαταγή του Αρχηγού για τα δικαιώματα της γυναίκας

Διαβάστε τη διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε από τα  Ηνωμένα Έθνη να τιμάται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους, καλώντας όλες τις χώρες του κόσμου να εορτάζουν την ημέρα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ο εορτασμός αυτός έχει τις ρίζες του στην αποφασιστικότητα και τις διεκδικήσεις των γυναικών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για ίσα δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς η ισότητα μεταξύ των μελών μίας κοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής της.

 
Είναι γεγονός πως τις τελευταίες, ιδίως, δεκαετίες, έχουν εκδηλωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την κατοχύρωση της ισότιμης κοινωνικής θέσης της γυναίκας και το σεβασμό των δικαιωμάτων της.
 
Δυστυχώς, όμως, πολλές φορές, οι προσπάθειες για την κατάκτηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων της προσκρούουν, ακόμη και σήμερα, σε απόψεις, που παρακωλύουν τη διαμόρφωση συνθηκών επαγγελματικής και κοινωνικής ισοτιμίας και προόδου, προϋποθέσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης.
 
Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι περιπτώσεις της ανισότητας και της διάκρισης λόγω φύλου, που παρατηρούνται σε πολλές παραμέτρους και εκφάνσεις της κοινωνικής ή και της οικογενειακής, ακόμη, καθημερινότητας, προκαλώντας προβλήματα, δυσλειτουργίες και διχασμό στους κόλπους της κοινωνίας. Η Ελληνική Αστυνομία, ως κατεξοχήν Οργανισμός προστασίας των εννόμων αγαθών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καταβάλλει και οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των γυναικών από κάθε είδους βάναυση και διακριτική μεταχείριση, ως θυμάτων εγκληματικών πράξεων, ιδίως δε ως θυμάτων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
 
Πέραν τούτου, αξιόλογες και σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται και στο εσωτερικό του Οργανισμού, για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση του αστυνομικού προσωπικού, προκειμένου να καταπολεμηθούν τυχόν περιστατικά άνισης και μεροληπτικής αντιμετώπισης των γυναικών, τόσο στο εργασιακό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 
Άλλωστε, στο πλαίσιο της βασικής στρατηγικής του Σώματος για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε όλους τους τομείς, έχει διασφαλιστεί θεσμικά η ισότητα πρόσβασης και ιεραρχικής εξέλιξης των γυναικών στην Ελληνική Αστυνομία. Επιπροσθέτως, προς επίρρωση των αποδεδειγμένων ικανοτήτων του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού στην εκπλήρωση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, επισημαίνεται η ιδιαίτερη αποτελεσματικότητά του σε επιχειρησιακές δράσεις διαχείρισης ιδιαιτέρως «ευαίσθητων» και σοβαρών περιστατικών, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση και χειρισμό, όπως η εμπορία ανθρώπων, η προστασία θυμάτων και ανηλίκων και η εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.
 
Παράλληλα, όμως, υπενθυμίζεται το προστατευτικό πλέγμα ρυθμίσεων που έχει θεσπιστεί και ενταχθεί στο κανονιστικό πλαίσιο του Σώματος, ώστε να προστατεύεται και να διευκολύνεται το γυναικείο προσωπικό στην εκπλήρωση των εγγενών, προς τη γυναικεία του φύση, ρόλων και υποχρεώσεων, όπως η προστασία της μητρότητας, η υποστήριξη περιπτώσεων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η θέσπιση διευκολύνσεων στις μονογονεϊκές οικογένειες.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα προβλήματα της γυναίκας αστυνομικού και καταβάλλει συστηματική και μεθοδική προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων της.
 
Σημείο αναφοράς, άλλωστε, της δράσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να είναι ο συνεχής και διαρκής αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού, καθώς η προστασία των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου αποτελεί, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, βασική και καθοριστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία οποιασδήποτε οργανωμένης και δημοκρατικής κοινωνίας.
 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

Αντιστράτηγος

 

Πηγή:   bloko.gr