Δυνατότητα άσκησης δεύτερου επαγγέλματος από Πυροσβέστες

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Δυνατότητα άσκησης δεύτερου επαγγέλματος από Πυροσβέστες

Διαβάστε την ανάρτηση των Πτυχιούχων του Πυροσβεστικού Σώματος στο facebook

Μεγάλη επιτυχία κ δικαίωση των προσπαθειών της Ένωσης Πτυχιούχων ΠΣ από το 2017 όσον αφορά στο ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή από εν ενέργεια πυροσβεστικούς υπαλλήλους!! 

Ένα δίκαιο αίτημά μας έγινε πράξη, θεσμοθετούμενο ως ξεχωριστό άρθρο στον ΚΕΥΠΣ!! Ο αγώνας δεν σταματά..

Με το Π.Δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέπεται και νομοθετικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους,  ότι: «Κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου
 
Συμβουλίου Κρίσεων, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Απαγορεύεται ο πυροσβεστικός υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Με την ως άνω διαδικασία, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού».
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ