Δωρεάν εξέταση σπειρομέτρησης από τη Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δωρεάν εξέταση σπειρομέτρησης από τη Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η Γραμματεία Γυναικών της Ομοσπονδίας μας, έχει προγραμματίσει στα πλαίσια της 4ης ευρείας Πανελλαδικής συνδιάσκεψης Γυναικών, την Τρίτη 09/04/2019 κατά τις ώρες 09.00 έως και 13.00 δωρεάν εξέταση σπειρομέτρησης για το Αστυνομικό Προσωπικό, στον αύλειο χώρο της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία θα παραχωρήσει για το λόγο αυτό την Κινητή μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων.

Προς τούτο καλούμε τους συναδέλφους, να δηλώσουν επιθυμία για την εν λόγω εξέταση στη Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων, κα. ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία (τηλ. 6974-934325)  μέχρι την 07/04/2019.

 

Με εκτίμηση,

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος