Δόκιμοι και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων απαλλάσσονται από πειθαρχικές ποινές

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δόκιμοι και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων απαλλάσσονται από πειθαρχικές ποινές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, με την ευκαιρία της πρώτης του Νέου Έτους 2019, απαλλάσσει, όλους τους τιμωρημένους με πειθαρχικές ποινές αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους σπουδαστές των Σχολών αυτών -όπου δύναται εφαρμοσθεί – από την έκτιση του υπολοίπου των πειθαρχικών ποινών.

Η απαλλαγή θα ισχύσει από 31 Δεκεμβρίου 2018 για όλες τις μέχρι τότε επιβληθείσες ποινές.