Εγκρίθηκε η παράταση της Βραχείας Άδειας - Έως πότε θα μπορούν να την λάβουν οι Αστυνομικοί

Εγκρίθηκε η παράταση της Βραχείας Άδειας - Έως πότε θα μπορούν να την λάβουν οι Αστυνομικοί

Δείτε την  ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας έτους 2020 μέχρι την 31/03/2021, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος