Εθελοντική αιμοδοσία από τους αστυνομικούς της Νοτιοανατολικής Αττικής

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Εθελοντική αιμοδοσία από τους αστυνομικούς της Νοτιοανατολικής Αττικής

Η Ένωσή μας καλεί τα μέλη της να λάβουν μέρος στην αιμοδοσία που διοργανώνει τη Δευτέρα 24/06/2019 κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (κτίριο 10, 2ος όροφος αίθουσα συγκεντρώσεων Δ.Α.Α.Α).

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1005/16/1013162 Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται 4 ήμερη αιμοδοτική άδεια για τους Συναδέλφους που δίνουν εθελοντικά αίμα για τις τράπεζες αίματος των Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Η προσφορά σε αίμα είναι προσφορά ζωής για τον συνάνθρωπο.


                                                                                              Για το Δ.Σ.

                                                                  -Ο-                                                                  -Ο-
                                                            Πρόεδρος                                                  Γεν. Γραμματέας

                                                   ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                            ΤΣΑΠΑΡΑΣ Γεώργιος
                                                          6978079503                                                   6948040159