Εθελοντική αιμοδοσία της IPA Αθηνών

Εθελοντική αιμοδοσία της IPA Αθηνών

Συνάδελφοι και συναδέλφισες,

Η Τοπική Διοίκηση Αθηνών Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών καλεί τα μέλη της  αλλά και όλους τους συναδέλφους καθώς και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη την 21 & 22 Ιουλίου 2019 από ώρες 09.00 έως  19.00 στο Μετρό Συντάγματος  να συμμετέχουν σε εθελοντική αιμοδοσία.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), που παρέχει υψηλής ποιότητας αιμοδοσιακή υγειονομική περίθαλψη επιτυγχάνοντας τον στόχο της αυτάρκειας αίματος και παραγώγων του σε εθνικό επίπεδο www.ekea.gr

Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί πλέον να υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών (ΕΜΑ) και να αποκτά  Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη.Μέσα από το λογαριασμό χρήστη  είναι σε θέση να βλέπει το ιστορικό των αιμοδοτήσεων του και συγκεκριμένα την ημερομηνία κάθε αιμοδότησης καθώς και την Υπηρεσία αιμοδοσίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αιμοδότηση. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι μπορεί μόνος του να επικοινωνεί και να καλύπτει τυχόν ανάγκες σε αίμα που μπορεί να προκύψουν σε οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον χωρίς να απαιτούνται ενδιάμεσες διαδικασίες.Είναι μια προσπάθεια στήριξης των συνανθρώπων μας που έχουν καθημερινή ανάγκη από αίμα. Είναι στάση ζωής και κοινωνικής προσφοράς .

Είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Tα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.

Όλοι εμείς θα είμαστε εκεί!
Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
ΒΑΛΑΤΣΟΣ  Βλάσιος ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία


 
Servo per Amikeco
Υπηρετώ δια της φιλίας