Ειδική άδεια για αστυνομικούς προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίδοση των τέκνων τους που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ειδική άδεια για αστυνομικούς προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίδοση των τέκνων τους που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δυστυχώς, για το αστυνομικό προσωπικό δεν προβλέπεται ειδική άδεια σε γονείς που τα παιδιά τους συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Δίνεται όμως η δυνατότητα να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας για την παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων των αστυνομικών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπεται:

 1. Ειδική άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες για γονείς με ένα τέκνο

 2. Ειδική άδεια έως πέντε (5) ημέρες για γονείς με δύο (2) τέκνα και άνω

 3. Η παραπάνω άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ακόμη μέρα αν τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας (π.χ. το ένα στη πρωτοβάθμια και το άλλο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

  Η άδεια αυτή χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες, είτε για ολόκληρη την ημέρα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πανελλήνιες εξετάσεις), σε καμία όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

  Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.

  Περί διευκολύνσεων αστυνομικού προσωπικού κατά την διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, έχει εκδοθεί η από 03-06-2017 διαταγή κ. Αρχηγού ΕΛ-ΑΣ,  η οποία επισυνάπτεται.

  Σχετική νομοθεσία:

 1. π.δ. 27/1986 άρθρο 10 παράγραφο 5.

 2. ΥΑ ΔΙΔ//2007 (ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 ΦΕΚ Β 1613 2007.

   

  Στέλιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

  Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ - Μέλος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης.