Ειδική προσφορά για ένστολους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Ειδική προσφορά για ένστολους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας:

Σας γνωρίζουμε την αναφερόμενη στο θέμα προσφορά του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, για συμμετοχή τους σε αυτό και όποιος επιθυμεί να εκδηλώσει το ανάλογο ενδιαφέρον.

Προσοχή!!! Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 6 Ιουλίου 2018 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος,ή την ιστοσελίδα του (https://www.des.unipi.gr/files/ma-ies/prokirixi/aitisi.pdf).

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς, 18534 Ελλάδα

τηλ/fax 210-4142108, email: des-secr@unipi.gr

2014 poaxia no ypografes