Εισήγηση για το νέο βαθμολόγιο

ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Εισήγηση για το νέο βαθμολόγιο

Παραθέτουμε εισήγηση του Καρακούδη Στυλιανού, Οργανωτικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) και Προέδρου της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.), με θέμα το νέο βαθμολόγιο (Π.Δ. 81/2016), που αποτελεί ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης του διευρυμένου Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

Αγαπητό προεδρείο,

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 81 / 2016  (ΦΕΚ 150, τ. Α΄) το οποίο επιφέρει πέραν των άλλων αυξήσεις στα χρόνια παραμονής, καθώς και τροποποίηση στα ανώτατα όρια ηλικίας ανά βαθμό. Η αλλαγή στο βαθμολόγιο και η αύξηση του ελάχιστου χρόνου παραμονής προβλέπεται προκειμένου οι Αξιωματικοί εκείνοι που εισήλθαν απευθείας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν όπως και όλοι οι εργαζόμενοι ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό ως σύνταξη κατά την αποχώρησή τους από το σώμα της ΕΛ.ΑΣ., γεγονός που άλλωστε έγινε κατανοητό και για το λόγο αυτό  υπερψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. σε πρόσφατη συνεδρίαση. 

Με βάση το άρθρο 1 του Π.Δ. 81 / 2016, που καθορίζει τα νέα ελάχιστα όρια χρόνου παραμονής ανά βαθμό των Αξιωματικών και σε σύγκριση με το ισχύον βαθμολόγιο βάσει του Π.Δ. 24/1997, παρατηρούμε (από το 2020 και μετά) μία αύξηση ενός έτους στο χρόνο παραμονής των Υ/Β΄ (από 3 σε 4 έτη) και Υ/Α΄ (από 4 σε 5 έτη), μία αύξηση δύο ετών για τους Α/Β΄ , Α/Α΄ και Α/Υ΄ (από 4 σε 6 έτη σε κάθε βαθμό) και μία αύξηση ενός έτους για τους Α/Δ΄  και Ταξίαρχους.

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μία καθυστέρηση, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής, στη προαγωγή των Αξιωματικών στον επόμενο βαθμό, λόγω της ρήτρας που έχει τεθεί αναφορικά με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αφενός οι φετινές προαγωγές (2016), όπου - ίσως και για πρώτη φορά στα χρονικά - δεν προήχθη στο βαθμό του Α/Β΄ ολόκληρη σειρά Αξιωματικών και συγκεκριμένα αυτή της εκπαιδευτικής περιόδου 2005 – 2009, η οποία εν προκειμένω κατατάσσεται στις πιο ολιγάριθμες εκπαιδευτικές σειρές της Σ.Α.Ε.Α. μιας και αποτελείται συνολικά από 113 Αξιωματικούς, και αφετέρου η διάσπαση της εκπαιδευτικής σειράς 2000 – 2004 σε τρία μέρη, με την προαγωγή στο βαθμό του Α/Α΄ ενός μέρους αυτής το 2015 (έχοντας συμπληρώσει 4 χρόνια στο βαθμό του Α/Β΄), ενός άλλου μέρους το 2016 (έχοντας 5 χρόνια στο βαθμό του Α/Β΄), με το υπόλοιπο της σειράς να παραμένει στο βαθμό του Α/Β΄ για άλλο ένα χρόνο, συμπληρώνοντας 6 χρόνια στο βαθμό, παραμένοντας δηλαδή 2 επιπλέον έτη από τον σημερινό προβλεπόμενο χρόνο ως Α/Β΄. Το ερώτημα που γεννιέται στη περίπτωση αυτή είναι τί θα συνέβαινε εάν ήδη ίσχυε το νέο Π.Δ. και η προφανής απάντηση που θα έδινε κάποιος θα ήταν η παραμονή μέρους Αξιωματικών της σειράς αυτής για 2 επιπλέον έτη στο βαθμό του Α/Β΄, έχοντας συμπληρώσει αισίως 8 έτη στο βαθμό αυτό, καθόσον ο νέος προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής είναι πλέον τα 6 έτη και κατά συνέπεια η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό θα γίνεται κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως δηλαδή κενών οργανικών θέσεων, δεδομένου ότι ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό για τους Υ/Α΄ - Α/Β΄ - Α/Α΄ και Α/Υ΄ είναι τα 8 έτη, όπως προβλέπει το ισχύον Π.Δ. 24/1997 στο άρθρο 42 παρ. 1.

Η διάσπαση της σειράς αυτής σε τρία έτη, προέκυψε κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των Αξιωματικών εξαιτίας του διπλού συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων εκείνης της περιόδου για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (γενικό – ενιαίο λύκειο), που είχε ως φυσικό επακόλουθο την άσκηση πολλών προσφυγών και την είσοδο πλήθους υποψηφίων στη Σ.Α.Ε.Α.  Το ίδιο καθεστώς φαίνεται να συνεχίζεται και στις δύο επόμενες σειρές, οι οποίες όπως παρατηρούμε και στον επόμενο πίνακα ξεπερνούν σε αριθμό τα 210 άτομα.

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β΄ Σ.Α.Ε.Α.

 
 

ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2000

116

 

2001

134 

 

2002

148

 

2003

143

 

2004

266

 

2005

218

 

2006

244

 

2007

145

 

2008

129

 

2009

113

 

2010

128

 

2011

132

 

2012

246

 

2013

219

 

2014

188

 

2015

169

 

2016

171

 
 

 

Οι πολυπληθείς αυτές σειρές εξόδου 2004 – 2005 – 2006 της Σ.Α.Ε.Α., συνυπολογίζοντας και τους αντίστοιχους Αξιωματικούς του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, είναι γεγονός ότι θα επιβαρύνουν κατά πολύ την επετηρίδα του σώματος, δημιουργώντας συνάμα ανυπέρβλητο κώλυμα σε όλες τις επόμενες σειρές (Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α.), οι οποίες ενδεχομένως απαιτηθεί να παραμένουν στο μέγιστο δυνατό χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό για να προαχθούν στον επόμενο ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων. Σε αυτή τη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος ευρείας εφαρμογής για όλους αυτούς τους Αξιωματικούς της διατάξεως του άρθρου 4 του νέου Π.Δ. 81 / 2016.

Ιδίως όμως για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α., το γεγονός αυτό θα σημάνει αυτόματα ότι έχοντας έκαστος εξ αυτών 23 έτη υπηρεσίας Αξιωματικού θα προάγεται στο βαθμό του Α/Υ΄ ενώ στα 29 έτη υπηρεσίας Αξιωματικού θα προάγεται στο βαθμό του Α/Δ΄. Από εκεί και πέρα ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό του Α/Δ΄ για κάθε τέτοιο Αξιωματικό θα είναι τα 2 έτη, προκειμένου να μπει στη διαδικασία κρίσεων για την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου, με βασική προϋπόθεση πάντα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των Α/Δ΄ που θα κριθούν από το αρμόδιο συμβούλιο για τη προαγωγή ή την αποστρατεία του την εν λόγω χρονιά. Άξιο μελέτης και προβολής σε μία τέτοια περίπτωση ευρείας εφαρμογής της διατάξεως αυτής, είναι οι συνέπειες που θα επιφέρει μία τέτοια κατάσταση στους Αξιωματικούς εκείνους που είχαν προϋπηρεσία στο σώμα πριν από την είσοδό τους στη Σ.Α.Ε.Α. (εκ του σώματος προερχόμενοι), λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τη διάταξη του άρθρου 6 του νέου Π.Δ. 81 / 2016 που καθορίζει τα νέα ανώτατα όρια ηλικίας μέχρι τα οποία επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε βαθμό. Τα αποτελέσματα μίας τέτοιας έρευνας, έχοντας ως βασικούς παραμέτρους την ηλικία κατά την είσοδο – έξοδο από την Σ.Α.Ε.Α. αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα.

  ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.Α. ΗΛΙΚΙΑ ΩΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ (ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ) ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ Α/Δ΄ ΣΕ 29 ΕΤΗ ΑΞ/ΚΟΥ (ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ)

2 ΕΤΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ Α/Δ΄ (ΛΟΓΩ 28 Κ ΑΝΩ ΕΤΗ ΑΞ/ΚΟΥ)

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η Λ Ι Κ Ι Α 20 23 52 54
21 24 53 55
22 25 54 56
23 26 55 57
24 27 56 58
25 28 57 59
26 29 58 60
27 30 59 61
28 31 60 62
29 32 61 63
30 33 62 64
 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι Αστυνομικοί που εισήλθαν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ηλικία 25 ετών ή μεγαλύτερη, θα τερματίσουν καταναγκαστικά τη σταδιοδρομία τους σε ηλικία 59 ετών, έχοντας το βαθμό του Α/Δ΄ λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας. Υπογραμμίζεται δε ότι η τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα αναφέρεται στην ελάχιστη ηλικία ενός Αξιωματικού που θα αποκτήσει δικαίωμα κρίσεως από το αρμόδιο συμβούλιο. Τι μέλλει γενέσθαι όμως εάν κάποιος ενώ ναι μεν έχει καλύψει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό, τυγχάνει να βρίσκεται πολύ πίσω στην επετηρίδα του σώματος ως Αστυνομικός Διευθυντής ; Μία τέτοια περίπτωση συνεπάγεται τη παραμονή του στον ίδιο βαθμό για  ένα, ίσως και δύο έτη επιπλέον. Μήπως λοιπόν τότε το πρόβλημα μεταφέρετε και σε όσους μπήκαν ακόμα πιο νέοι σε ηλικία, τουτέστιν 24 ή 23 ετών στη Σ.Α.Ε.Α. ; Αδιαμφισβήτητα ένα τέτοιο σενάριο, που αν μη τι άλλο φαντάζει πολύ πιθανό λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, θα οδηγήσει σε πρόωρη - όσο αφορά το κατεχόμενο βαθμό - αποστρατεία έμπειρα, ικανότατα και καταξιωμένα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., που η προσφορά τους στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας θα ήταν ανεκτίμητη τόσο στο σώμα όσο γενικότερα και στη κοινωνία, κρίνοντας την όλη τους πορεία κατά το διάβα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η αύξηση στα έτη παραμονής ανά βαθμό που προβλέπει το νέο Π.Δ., φαίνεται ότι θα προκαλέσει αλυσιδωτά έντονες δυσχέρειες και στην εξέλιξη των Αξιωματικών προερχόμενων από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.). Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι ενώ η διάταξη του Π.Δ. 24/1997 στο άρθρο 42 παρ. 1 προβλέπει το ανώτατο όριο παραμονής για τους Υ/Α΄ - Α/Β΄ - Α/Α΄ και Α/Υ΄ (8 έτη σε κάθε βαθμό) και την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων, για τον βαθμό του Υ/Β΄ ουδέν λόγος γίνεται. Σκεφτείτε λοιπόν τι προβλήματα θα μπορούσε να προξενήσει μία ενδεχόμενη πλήρωση των οργανικών θέσεων των Υ/Α΄ ;  Μήπως σε μία τέτοια περίπτωση έμμεσα η εξέλιξη των Αξιωματικών αυτών εξομοιωθεί με αυτήν των Αξιωματικών του Ν. 3686 / 2008 ;  Ποια θα είναι η διαφοροποίηση δύο τέτοιων Αξιωματικών αφού ο καταληκτικός βαθμός θα είναι επί της ουσίας ο ίδιος ;        

          Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι η αύξηση στα έτη παραμονής σε κάθε βαθμό που προβλέπει το Π.Δ. 81 / 2016 επιλύει σοβαρά προβλήματα που αφορούν ιδίως τη συμπλήρωση χρόνου εργασίας των εξ ιδιωτών εισερχομένων στη Σ.Α.Ε.Α. Αξιωματικών, στην αντίπερα όχθη όμως προξενεί τεράστιες αδικίες σε ένα εξίσου τεράστιο σύνολο στελεχών του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Σίγουρα, ο γρίφος για την επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνόλου φαντάζει ως μία μαθηματική άσκηση με αρκετά αυξημένο δείκτη δυσκολίας, η ηγεσία όμως οφείλει να σκύψει στα προβλήματα αυτά και να βρει λύσεις τέτοιες που εμπεδώνουν το αίσθημα δικαίου και που αποδίδουν ίσα εργασιακά προνόμια σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενος.

Καρακούδης Στέλιος

Οργανωτικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

Πρόεδρος Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.)