Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Συμπλήρωση προκήρυξης και καθορισμός του αριθμού εισαγομένων

Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Συμπλήρωση προκήρυξης και καθορισμός του αριθμού εισαγομένων

Δημοσιεύτηκε  η συμπλήρωση  της προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την εν λόγω συμπλήρωση καθορίστηκε ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε περισσότερα εδώ