Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές - Δείτε τον πίνακα ικανών ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων

Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές - Δείτε τον πίνακα ικανών ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων

Ο Πίνακας ικανών ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε τον πίνακα εδώ