Εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου για την ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου για την ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών
Συνάδελφοι,  εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ 6001/7/5732- ιστ από 10-04-2019 διαταγή του Α.Ε.Α με τις ενισχυτικές δυνάμεις που θα έρθουν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες των  τουριστικών περιοχών της Χώρας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.
 
 
Ως έναρξη ορίζεται η 10-05-2019 για Μύκονο-Θήρα-Ρόδο-Ηράκλειο-Κέρκυρα και για τις υπόλοιπες περιοχές πέντε (5) ημέρες μετά την διεξαγωγή των εκλογών και ως λήξη η 31-10-2019  και 30-09-2019, αντίστοιχα.
 
Κεφάλας Ευάγγελος
Πρόεδρος Ε.Α.Υ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ