Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων - Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού

Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων - Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού

Εκδόθηκε προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού για την εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2019-2021, Γ' εξάμηνο

Δείτε την προκήρυξη εδώ