Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων - Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού

Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων - Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού

Προκήρυξη για την πρόσκληψη διδακτικού προσωπικού για το πρόγραμμα εκπαίδευσης Γ' εξαμήνου Δοκίμων Αστυφυλάκων 2ης εκπαιδευτικής περιόδου εκπαιδευτικής σειράς 2019-2021 στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.