Εκπαίδευση με leasing για την Πολεμική Αεροπορία

Εκπαίδευση με leasing για την Πολεμική Αεροπορία
Την πρωτοποριακή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και δη για την Πολεμική Αεροπορία, μέθοδο του leasing εξετάζει πολύ σο­βαρά η ηγεσία του κλάδου, προκειμένου να προχωρήσει στην από­κτηση αριθμού αεριωθούμενων εκπαι­δευτικών αεροσκαφών για την επιχει­ρησιακή εκπαίδευση των τεταρτοετών Ικάρων και των νέων ανθυποσμηναγών. Επιλογή που καθίσταται σχεδόν «επιτακτική», μετά την πρόσφατη -στις 3 Ιανουαρίου- απώλεια, συνεπεία πτώσεως από μηχανική βλάβη, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες, ενός εκπαιδευτικού αεροσκάφους Τ-2Ε Buckeye της ιστορικής 363 Μοίρας Εκπαιδεύσεως Αέρος της 120 Πτέρυγος Εκπαιδεύσεως Αέρος της αεροπορικής βάσεως της Καλαμάτας.
 
Το T-2C/E εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας το 1976, όταν αποκτήθηκαν 40 από τις ΗΠΑ. Σήμερα, 42 χρόνια μετά και αφού η κατασκευάστρια εταιρεία έχει περατώσει τη γραμμή παραγωγής του αεροσκάφους και η Πολεμική Αεροπορία είναι ο τελευταίος χρήστης του παγκοσμίως, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ανταλ­λακτικών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα στην Π.Α. από τα αρχικώς 40 T-2c/E να είναι επιχειρησιακώς διαθέσιμα 5-7 αεροσκάφη, με όποια συνέ­πεια έχει αυτό στην ομαλή εκπαίδευση των ιπταμένων.
 
Προ μερικών μηνών, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η απόφαση της Π.Α. να προχωρήσει στην αντικατάσταση των T-2C/E, όχι με αγορά νέων αεροσκαφών, αλλά με τη μέθοδο του leasing, που παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτη­μα του μειωμένου κόστους το οποίο θα πρέπει να καταβάλλει η ΠΑ για την εκ­παίδευση προκεχωρημένου και επιχειρησιακού σταδίου. Έτσι, μπορεί να αποκομίσει κέρδος από την ενοικίαση για ώρες πτήσεως των υπεράριθμων ελικοφόρων (turbo-prop) εκπαιδευτικών αε­ροσκαφών Τ-6 Texan II σε ξένες πολεμι­κές αεροπορίες, καθώς έγινε γνωστό ότι υπάρχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες του Κόλπου, αυξάνοντας την ετήσια «παραγωγή» νέων πιλότων από 45, που είναι σή­μερα, για λογαριασμό μόνο της Π.Α., σε 150, με τους αλλοδαπούς εκπαιδευομένους.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 
Οι τελευταίοι θα αποδίδονται στις χώρες τους εκπαιδευμένοι με τα ποιοτικά κριτή­ρια προδιαγραφών του ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί και το μεγάλο συγκριτικό πλεο­νέκτημα της ελληνικής Πολεμικής Αερο­πορίας.
 
Στην 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα πραγμα­τοποιείται το βασικό, προκεχωρημένο και επιχειρησιακό στάδιο εκπαίδευσης των νέων ιπταμένων, τόσο μαθητών της Σχολής Ικάρων όσο και νέων ανθυποσμηναγών, με στροβιλοελικοφόρα (turbo­prop) αεροσκάφη Τ-6Α και αεριωθούμε­να T-2C/E. Το αρχικό στάδιο πτητικής εκπαίδευσης των Ικάρων πραγματοποι­είται στο 1ο έτος της Σχολής, στο Τατόι, με μονοκινητήρια ελικοφόρα αεροσκάφη Τ-41D (η στρατιωτική έκδοση του γνω­στού Cessna).
 
Αναφορικά με τα ελικοφόρα εκπαιδευτι­κά Τ-6Α, η Πολεμική Αεροπορία απέκτη­σε 45 από αυτά στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και το πρώτο προσγειώθηκε στην Καλαμάτα στις 31 Ιουλίου 2000. Σήμερα, από τα θεωρητικώς διαθέσιμα 45 Τ-6Α, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα διατίθενται για την εκπαίδευση των πιλότων λιγότερα από 10, με τα περισσότερα από τα υπόλοιπα να έχουν «κανιβαλιστεί», λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, αφού δεν είχε υπάρξει αρχική πρόβλεψη για συμφωνία «εν συνε­χεία υποστηρίξεως».
 
Για το ζήτημα αυτό της διαθεσιμότητας των αεροσκαφών, που εντοπίζεται κυρίως στη συντήρηση/επαναπιστοποίηση των εκτινασσόμενων καθισμάτων Martin - Baker, δρομολογήθηκαν λύσεις και έως το τέλος του 2017 ήταν επιχειρησιακά διαθέ­σιμα 12 Τ-6Α. Αν και θεωρητικά ο αριθμός των 12 σε σχέση με τα 45 υπάρχοντα είναι πολύ μικρός, σχεδόν το ένα τρίτο θεωρεί­ται απολύτως ικανοποιητικό για την εκ­παίδευση των Ελλήνων πιλότων.
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
 
Ο κάθε πιλότος βάζει ετησίως 100 ώρες πτήσεως στο Τ-6. Επομένως, βγαίνουν 4.500 ώρες. Και άλλες 1.000 ώρες για τους εκπαιδευτές, συνολικώς 5.500 ώρες πτή­σεως. Το κάθε Τ-6 ετησίως «γράφει» 700 ώρες πτήσεως ανά αεροσκάφος. Συνολι­κά, η Π.Α. χρειάζεται 12 Τ-6 (12 αεροσκά­φη x 700 ώρες/αεροσκάφος = 8.400 ώρες πτήσεως), που υπερκαλύπτουν τις 5.500 ώρες που απαιτούνται για την εκπαί­δευση νέων πιλότων και των εκπαιδευ­τών τους. Τα υπόλοιπα 30-33 Τ-6Α, από τα σημερινά 12 μέχρι τα συνολικά 45, θα μπορούν να διατεθούν για την εκπαίδευ­ση νέων ξένων πιλότων, όπως σχεδιάζει η Π.Α. στο πλαίσιο της ολικής αναβαθμίσεως της 120 ΠΕΑ και της μετατροπής της σε ένα διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως. 
 
Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-13/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])