Εκπαίδευση Νέων Ανθυπολοχαγών στη Σχολή Πεζικού - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Εκπαίδευση Νέων Ανθυπολοχαγών στη Σχολή Πεζικού - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, παρουσιάστηκαν στην έδρα της Σχολής Πεζικού, στη Χαλκίδα, οι Ανθυπολοχαγοί ΠZ - ΤΘ - ΠΒ, Τάξης ΣΣΕ-2017, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε αντικείμενα Ενιαίας Εκπαίδευσης του Βασικού Τμήματος, διάρκειας 13 εβδομάδων.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου σκέψης και η οριοθέτηση ενός πεδίου συναντίληψης καταστάσεων - γεγονότων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και να  διαχειριστούν οι νέοι Αξιωματικοί.