Εκπαίδευση της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Εκπαίδευση της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Από 14 έως 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κηφισιά, πρόγραμμα πυροσβεστικής εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί.

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να καλύψει εκπαιδευτικά κενά που εντοπίστηκαν από τους ίδιους τους Δόκιμους.

Οι 4ετείς σπουδαστές πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε διάσωση ατόμου με χρήση ολκωτής κλίμακας, χρήση κλίμακας μεθ΄ αρπαγίου, διαδικασίες ταχείας εγκατάστασης σε πολυώροφα κτίρια και καταρρίχηση από όροφο.

Οι σπουδαστές των υπόλοιπων τριών ετών πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε χρήση φορητών κλιμάκων, ισορροπία σε δοκό, διαδικασία προσβολής πυρκαγιάς και διάσωσης από όροφο και χρήση ασύρματης επικοινωνίας.

Την εποπτεία της εκπαίδευσης είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης, με την συνδρομή δύο στελεχών της 1ης Ε.Μ.Α.Κ..

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.