Εκτός ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών τα παιδιά αστυνομικών λόγω αναδρομικών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εκτός ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών τα παιδιά αστυνομικών λόγω αναδρομικών

Έπειτα από καταγγελίες μελών μας σχετικά με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020 από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε), διαπιστώθηκε η απόρριψη της αρχικής αίτησής αρκετών Αστυνομικών ως ελλιπής, εξαιτίας του υπολογισμού των αναδρομικών (αρ. 10 του Ν.4575/2108) στο συνολικό τους εισόδημα για έτος 2018, λόγω υπέρβασης του ανώτατου εισοδηματικού ορίου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό αρκετών οικογενειών Αστυνομικών από τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
Με το Ν. 4609/2019 ορίζεται ότι, τα εφάπαξ χρηματικά αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους του ν. 4575/2018 ΔΕΝ συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018.


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των αρμοδίων για την εφαρμογή του νόμου και επίλυσης του προβλήματος προς όφελος των συναδέλφων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΛΑΧΙΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αστυνομικός (εκτός υπηρεσίας) βρήκε και παρέδωσε χρήματα