Ελεύθερη μετακίνηση των Πυροσβεστών της Περιφέρειας Αττικής στα Μ.Μ.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ελεύθερη μετακίνηση των Πυροσβεστών της Περιφέρειας Αττικής στα Μ.Μ.Μ.