Εμφύλιος στη Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εμφύλιος στη Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Την αντίδραση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προκάλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση του προέδρου Χρ. Σεβαστίδη, ο οποίος επέκρινε την αντίδραση της αστυνομίας ως προς τις διώξεις για τις καταλήψεις στο Κουκάκι. Ο πρόεδρος της ένωσης Χριστόφορος Σεβαστίδης συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση το μεσημέρι της 23ης Ιανουαρίου 2020

Τα πέντε μέλη του Δ.Σ. (Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Νίκος Σαλάτας, Ευστάθιος Βεργώνης, Δημήτρης Φούκας και Χρήστος Νάστας) ζητούσαν τη σύγκληση του Δ.Σ. μετά τις ατυχείς, όπως τις χαρακτήριζαν, πρωτοβουλίες του προέδρου της Ένωσης Χρ. Σεβαστίδη. Στην συνέχεια, ο κ. Σεβαστίδης, ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ., προκειμένου να αιτιολογηθεί η στάση των πέντε για διάφορες ενέργειες τους, αλλά και για να εξεταστούν τα όσα επικαλούνται στην αίτησή τους.

Τέλος, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν οι πρόεδροι ή οι αναπληρωτές όλων των εφετειακών επιτροπών της χώρας, για να διατυπώσουν τις θέσεις τους.