ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ: Σοβαρός κίνδυνος να ακινητοποιηθούν τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας!

ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ: Σοβαρός κίνδυνος να ακινητοποιηθούν τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας!

Στις 26 Αυγούστου με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες για αναθέσεις και υπογραφή συμβάσεων από τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων στο Γενικό γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

Με βάση ότι ίσχυε πριν, οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων είχαν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αναθέσεις και δαπάνες μέχρι ενός ποσού.

Αποτέλεσμα ήταν μέσα σε ένα μήνα να σταματήσουν λόγω γραφειοκρατίας και αργοπορίας του όλου συστήματος, όλες οι δαπάνες από την αγορά ανταλλακτικών για τα περιπολικά και γενικά τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι μόνο. “Μικροδαπάνες” των Αστυνομικών Διευθύνσεων που αφορούν από αγορά γραφικής ύλης, απολυμάνσεις, αγορά ανταλλακτικών έως και την υπογραφή συμβάσεων επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και άλλων μηχανοκίνητων μέσων έχουν σταματήσει λόγω δυσλειτουργίας του νέου συστήματος.

Αν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, ξέχωρα από τα υπόλοιπα προβλήματα που ήδη έχουν παρουσιαστεί, είναι πλέον σίγουρο ότι ο μηχανοκίνητος στόλος της Ελληνική Αστυνομίας θα ακινητοποιηθεί!

Το σοβαρό αυτό πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ήδη γνωστό στο Υπουργείο μας και θα έπρεπε να είναι σε γνώση του Υπουργού μας.

Κατόπιν αυτών, προτείνουμε όπως γίνει άμεσα επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς!

ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Σχέδιο "ΘΕΜΙΣ", ρύθμιση προβλημάτων επετηρίδας Αξιωματικών, του Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου