Ενημέρωση από το ΕΚΑ Θεσ/νίκης για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ!
Ενημέρωση από το ΕΚΑ Θεσ/νίκης για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Εκδόθηκε την 11/6/2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η νέα 5η Εφαρμογή του Μέτρου Επιβράβευσης των συνεχών δανειοληπτών του, για το Β' εξάμηνο του έτους 2018. Έτσι από την Τρίτη 18/6/2019 ξεκινάει η σταδιακή καταβολή Του σχετικού αναλογούντος ποσού!

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης

Image may contain: text