Ενημέρωση για τα αναδρομικά ποσά

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Ενημέρωση για τα αναδρομικά ποσά

Η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής εξέδωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί:

Με την είσπραξη των αναδρομικών ποσών, πολλοί συνάδελφοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τυχόν οφειλόμενα ποσά σε δικηγόρους από τις ατομικές προσφυγές διεκδίκησης δικαστικώς των αναδρομικών, που καταθέσαμε (όσοι καταθέσαμε) τις χρονικές περιόδους 2014-2015-2016.

Είναι γεγονός ότι ορισμένα δικηγορικά γραφεία στις αιτήσεις – προσφυγές που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, προέβλεπαν ότι σε περίπτωση συμμόρφωσης της Πολιτείας με την απόφαση του ΣτΕ και καταβολής των αναδρομικών ποσών, πριν τελεσιδικήσουν δικαστικώς, θα παρακρατούνταν ένα ποσοστό 2-3%, προφανώς για δικαστικά έξοδα.

Η Ένωσή μας προνοώντας και θεωρώντας πολύ πιθανό το σενάριο  καταβολής των αναδρομικών ποσών , από την Πολιτεία, χωρίς να τελεσιδικήσει η δικαστική διεκδίκηση (όπως και έγινε) με το δικηγορικό γραφείο που «συμβληθήκαμε», θέσαμε ως απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία έγινε δεκτή, να μην υπάρξει για τα μέλη μας αυτή η παρακράτηση. Συνεπώς όσοι συνάδελφοι – μέλη κατέθεσαν τις ατομικές προσφυγές μέσω της Ένωσής μας, δεν έχουν κανένα θέμα επιστροφής χρημάτων σε δικηγόρους.

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και γνώση την αποστολή που μας έχουν αναθέσει τα μέλη μας, προασπίζοντας τα δικαιώματά των.

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

 

 

Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ