Ενημέρωση για την φιλοξενία των παιδιών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας της Κρήτης σε Παιδική Εξοχή

Ενημέρωση για την φιλοξενία των παιδιών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας της Κρήτης σε Παιδική Εξοχή

Πριν από λίγο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε ανάρτηση αναφορικά με το ζήτημα της φιλοξενίας των παιδιών του Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας της Κρήτης στην Παιδική Εξοχή Κόκκινη Χάνη, Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της άιτηση.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα του πίνακα.