Ενημέρωση για τις αποσπάσεις Αστυνομικών σε Πρεσβείες

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ενημέρωση για τις αποσπάσεις Αστυνομικών σε Πρεσβείες

Aναφορικά με τις αποσπάσεις Αστυνομικών σε Πρεσβείες, από αναγνώστη μας αναρτήθηκε στο Forum του Policenet.gr η εξής ενημέρωση:

"Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση για πρεσβείες έχουν αναρτηθεί οι πίνακες επιτυχόντων στο POL."

 

Έντυπα προανακριτικών εκθέσεων