Ενημέρωση για τους υποψήφιους των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών

Ενημέρωση για τους υποψήφιους των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τους υποψήφιους των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών

Επειδη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη σελίδα στο facebook του policenet.gr καταφθάνουν αρκετά ερωτήματα μαθητών λυκείου αναφορικά με τον τρόπο, δήλωσης συμμετοχής τους στις Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων, σας επισημαίνουμε ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις  εν λόγω σχολές (Στρατιωτικές και Αστυνομικές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία.

Εν συνεχεία αναγκαία προϋπόθεση είναι να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

Η ημερομηνία των εν λόγω εξετάσεων θα οριστεί επίσης από τα αρμόδια Υπουργεία

Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.