Ενημέρωση της Ένωσης Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας για τη διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αργίας

Ενημέρωση της Ένωσης Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας για τη διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αργίας

Η Ένωσή μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο αφορά τη διεκδίκηση της καταβολής των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, που είχαν καταργηθεί με τις διατάξεις του ν.4093/2012, ενημερώνει τα μέλη της ότι στην παρούσα φάση κρίνεται σκόπιμη η αναμονή προκειμένου να αναφανεί το κλίμα που θα διαμορφωθεί νομολογιακά, για να αποφασισθούν οι περαιτέρω  ενέργειες.

Προκειμένου να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία των συναδέλφων στα δικαστήρια, αυτήν τη χρονική στιγμή, ύστερα και από το τελευταίο Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και την πρόταση του νομικού συμβούλου και ως ότου αρχίσουν να εκδίδονται  δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, προτείνεται η υποβολή αίτησης – όχλησης για την αναγνώριση-εξασφάλιση της απαίτησης και τη διακοπή παραγραφής,  προς το αρμόδιο τμήμα της Διαχείρισης Χρηματικού.

Το αίτημα θα αφορά την καταβολή δώρων Χριστουγέννων 2016 – 2017 και 2018 ( ποσά 500+500+500=1.500 ευρώ ), δώρο Πάσχα 2017 και 2018 (ποσά 250+250=500 ευρώ) και επίδομα αδείας 2017 και 2018 (ποσά 250+250=500 ευρώ).

Τις επόμενες ημέρες, με νεώτερη ανακοίνωση, αλλά και μέσω των Υπηρεσιών, θα αποστέλλει η σχετική αίτηση, που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι και θα γνωστοποιηθεί ο τρόπος κατάθεσής της. 

Ολοκληρώνοντας, η Ένωσή μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σε άμεση συνεργασία με την ομοσπονδία μας (ΠΟΑΞΙΑ) και το νομικό σύμβουλο, προκειμένου να διαφυλάξει στο ακέραιο τα συμφέροντα των μελών μας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ψαρογιάννης Ιωάννης

Ο Γεν. Γραμμ. Γιαρισκάνης Πέτρος