Εντοπιότητα αστυνομικού προσωπικού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Εντοπιότητα αστυνομικού προσωπικού

Κύριε Υπουργέ,

Ως γνωστό, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα με την δημοσίευση του π.δ 7/2017 η αναμενόμενη αναδιάταξη-αναδιοργάνωση σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, Ίδρυση-λειτουργία Υπηρεσιών με την καινοτόμο αυτή προσπάθεια για την οποία ευελπιστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πως θα επιφέρει τα πολυπόθητα αποτελέσματα της οργανωτικής λειτουργίας και επάρκειας στον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας αλλά και αυτές των τοπικών κοινωνιών.

Με το υπ΄αρίθμ. επισυναπτόμενο 400/03/08 από 23/02/2017 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας αναδεικνύει το θέμα της εντοπιότητας που θα προκύψει με τη συνένωση των αστυνομικών υπηρεσιών στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας που ως επακόλουθο θα έχει τις αλυσιδωτές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού καθώς η ισχύουσα διάταξη του ν. 1234/1982 άρθρο 6 επ΄αυτού είναι σαφής.

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν υπηρεσιακές και οικογενειακές δυσμενείς επιπτώσεις, παρακαλούμε όπως εξετασθεί άμεσα η πρόταση της οικείας συνδικαλιστικής Ένωσης, η οποία κινείται στο πνεύμα της λογικής και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, καθότι παρουσιάζονται δυνητικές ερμηνείες και προνομιακές διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2622/1998), (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2838/2000), (άρθρο 4 παρ. 5 π.δ 177/1999) υπέρ δύο κατηγοριών εργαζομένων που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό υπό αυτό το καθεστώς.

Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ για την άμεση θεσμική σας παρέμβαση, όπου η κατάργηση ή η τροποποίηση της επίμαχης διάταξης θα επιλύσει και θα θεραπεύσει πολλαπλά προβλήματα ανά την Επικράτεια που είναι βέβαιο πως θα προκύψουν και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Συνημμένα:

 
Αρχείο
Λήψη αυτού του αρχείου (lakonia.pdf)Ε.Α.Υ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ