Εντυπωσιακές Φωτογραφίες - Σε τι εκπαιδεύτηκαν οι ελεύθεροι σκοπευτές των Ειδικών Δυνάμεων στην Αυστρία

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εντυπωσιακές Φωτογραφίες - Σε τι εκπαιδεύτηκαν οι ελεύθεροι σκοπευτές των Ειδικών Δυνάμεων στην Αυστρία

Ελεύθεροι σκοπευτές των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων έλαβαν μέρος σε ειδική εκπαίδευση για δύσκολες βολές μεγάλης απόστασης και υψηλής γωνίας, μαζί με άλλους ελευθερούς σκοπευτές του ΝΑΤΟ, που διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαιδεύσεως στο πεδίο ασκήσεων και εκπαίδευσης Horchfilzen στην Αυστρία.

Ελεύθεροι σκοπευτές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία και τις ΗΠΑ συμμετείχαν σε πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης ελέυθερων σκοπευτών από τις 9 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου στο Horchfilzen της Αυστρίας, η οποία διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαιδεύσεως (ISTC), το οποίο είναι πιστωποιημένο από το ΝΑΤΟ.Το ISTC παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για προχωρημένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τακτικό επίπεδο, σχεδιασμένα ειδικά για δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και παρόμοιες μονάδες.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν οι Έλληνες ελεύθεροι σκοπευτές, αφορούσε την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην πραγματοποίηση βολών υψηλής γωνίας. Ως βολές υψηλής γωνίας ορίζονται οι βολές που πραγματοποιούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από τον στόχο και υπό γωνία μεγαλύτερη των 15 μοιρών.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση των ελέυθερων σκοπευτών μας:

Onalert με αναφερόμενη πηγή:  dvids.net