Εξήντα εισακτέοι στη σχολή Ανθυποπυραγών

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Εξήντα εισακτέοι στη σχολή Ανθυποπυραγών

 

Με απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας και Δημόσιας Τάξης καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, σε εξήντα (60).

Να σημειώσουμε ότι οι θέσεις αυτές δεν μπορούν να διεκδικηθούν από ιδιώτες και ως εκ τούτου και από μαθητές της γ λυκείου αλλά έχουν δικαίωμα να τις διεκδικήσουν μόνο όσοι υπηρετούν στην Πυροσβεστική.

Το προηγούμενο έτος η Σχολή Ανθυποπυραγών είχε ενταχθεί στο μηχανογραφικό δελτίο στο 5ο επιστημονικό πεδίο αλλά δε μπορούσαν να τη δηλώσουν οι ιδιώτες καθώς υπήρχε και σημείωση που όριζε:

«Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα». 

Πιο αναλυτικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι 60 θέσεις θα καλυφθούν ως ακολούθως:

α. Πενήντα (50) άνδρες και γυναίκες Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες, με επανεξέταση στα μαθήματα της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο για το 90% των θέσεων και χωρίς νέα εξέταση στα μαθήματα της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου για το 10% των θέσεων και αναλυτικότερα:

· Σαράντα (40) άνδρες και γυναίκες

· Πέντε (5) άνδρες και γυναίκες των ειδικών κατηγοριών (Άρθρο 2 Π.Δ.53/89,όπως ισχύει σήμερα).

Οι ανωτέρω θα επανεξετασθούν στα μαθήματα της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου για το 90% των θέσεων εισακτέων.

· Πέντε (5) άνδρες και γυναίκες χωρίς νέα εξέταση στα μαθήματα της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου για το 10% των θέσεων εισακτέων.

β.Δέκα (10) άντρες και γυναίκες Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 4 του Ν.2226/94 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 56 του Π.Δ.174/83 (Α΄68) "Κανονισμός Πυρ/κής Ακαδημίας" όπως ισχύει σήμερα και αναλυτικότερα:

· Εννέα (9) άνδρες και γυναίκες

· Ένας (1) άνδρας ή μία (1) γυναίκα των ειδικών κατηγοριών (Άρθρο 2 Π.Δ.53/89,όπως ισχύει σήμερα).
 

Καλόγηρος Βασίλειος
ΠΗΓΗ: newsbeast.gr