Εξοδα αποσπάσεων - μεταθέσεων και αποζημιώσεις δαπανών μετακίνησης - Τι επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Αθήνας

ΕΓΓΡΑΦΟ
Εξοδα αποσπάσεων - μεταθέσεων και αποζημιώσεις δαπανών μετακίνησης - Τι επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Αθήνας

Ενημέρωση από το facebook της Ένωσης Αθηνών

Μείωση των εισφορών στις εκτός έδρας μετακινήσεις:

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι οι αποζημιώσεις δαπανών μετακίνησης, έξοδα κίνησης διανυκτέρευσης, ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων, εγκατάστασης κ.λ.π. δεν θα υπόκεινται στο εξής σε εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης.

Ειδικότερα παύουν οι παρακάτω κρατήσεις σε όσους δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης στο εσωτερικό:

1. Κράτηση ποσοστού 10% υπέρ Τ.Ε.Α.Ε.Χ. για τους ασφαλισμένους στο ταμείο της πρώην Χωροφυλακής.

2. Κράτηση ποσοστού 1% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους στα ταμεία της πρώην Ε.Χ. και Α.Π. 3. Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της εφαρμογής με τα νέα ποσοστά ορίζεται η 1/4/2019.

https://scontent.fath2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/56935186_281287126125154_6764039768499027968_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fath2-1.fna&oh=0dfa96fc630f1d356c10882c29c1ca58&oe=5D2D07EA

https://scontent.fath2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/56670184_1970474059730040_2956933250691366912_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fath2-1.fna&oh=866725b8f07ea551f47b3417589f1ca6&oe=5D490893