Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών

Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών

Δείτε το έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 6013/22/1008-α΄ από 02-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών/ Α.Ε.Α. που αφορά το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.  

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος