Επέκταση του «φράχτη» και στις όχθες του ποταμού Έβρου

Επέκταση του «φράχτη» και στις όχθες του ποταμού Έβρου

Επέκταση του «φράκτη» και στις όχθες  του ποταμού Έβρου έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση και θα υλοποιηθεί από τον Στρατό Ξηράς και την Ελληνική Αστυνομία με την ευθύνη της τελευταίας, συνεπικουρούμενη και από το Μηχανικό του Δ’ Σώματος Στρατού. 

Η απόφαση αυτή θεωρείται «ειλημμένη» και σε πρώτη φάση ο νέος «φράχτης» θα έχει μήκος 12 χιλιομέτρων, που όμως δεν θα είναι συνεχόμενα, αλλά διακεκομμένα και σε επικίνδυνους πόρους του ποταμού, όπου το πέρασμα των παρανόμων προσφύγων-μεταναστών θεωρείται  πιθανό και εύκολο. 

Αυτά τα περάσματα θα υποδειχθούν μετά από συνεργασία  ΣΞ και ΕΛΑΣ, και θα κατασκευαστεί με ευθύνη και επίβλεψη της τελευταίας από την ίδια εταιρεία η οποία έχει κατασκευάσει και τον υπάρχοντα φράκτη στο χερσαίο τμήμα των ελληνοτουρκικών συνόρων, στο προγεφύρωμα των Καστανεών, και είναι συνολικού μήκους 12 χιλιομέτρων. Αυτή η προσπάθεια αν χρειαστεί θα έχει την επιτόπια βοήθεια από το προσωπικό του Μηχανικού του Δ’ Σώματος Στρατού. 

Τέλος, αν απαιτηθεί, ο νέος φράκτης σε κρίσιμες παρέβριες περιοχές θα επεκταθεί και σε άλλες επικίνδυνες περιοχές του ποταμού.

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης