Επανέκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για ειδικές άδειες

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Επανέκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για ειδικές άδειες

Δείτε το έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.:

 

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 302/2/66-α

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

          

Κοιν.:  1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ     

2)Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

 

Θέμα:  «Επανέκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για ειδικές άδειες»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης με το υπ΄αριθ. 60/2019 έγγραφό της καταγγέλλει διακρίσεις και επιλεκτική εφαρμογή της Νομοθεσίας όσον αφορά τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας είκοσι δύο (22)  ημερών που χορηγείται σε Αστυνομικούς γονείς με τέκνα που πάσχουν από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδικής νοσηλείας.

Συγκεκριμένα καταγγέλλει ότι η Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού με την υπ΄αριθ. 6005/1/120γ από 31-05-2018 διευκρινιστική διαταγή, στερεί την χορήγηση της άδειας και στους δύο γονείς όταν αυτοί είναι δικαιούχοι,  αδικώντας έτσι τους αστυνομικούς γονείς, καθότι κάτι ανάλογο δεν ισχύει για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Ύστερα από αυτά παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προκειμένου οι υπηρεσιακοί παράγοντες  του Αρχηγείου να πάψουν να αδικούν τους Αστυνομικούς που αντιμετωπίζουν το προαναφερθέν πρόβλημα, επανεκδίδοντας τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο με την ορθή ερμηνεία χωρίς να αισθάνεται το Αστυνομικό προσωπικό ότι αδικείται. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: 302-2-66a.pdf