Επιμείναμε στις προτάσεις μας για την διαχειριση των μεταναστευτικών ροών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Επιμείναμε στις προτάσεις μας για την διαχειριση των μεταναστευτικών ροών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων βρέθηκε στο επίκεντρο με το 13ο Τακτικό της Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 14-16 Μαϊου 2018.

Επιμείναμε στην προσπαθειά μας για γνώση και ενημέρωση των συνεδρων σε θέματα που απαχολουν σήμερα τους συναδέλφους προσκαλώντας στο Συνέδριο για τη συζήτηση τους αρμόδιους.

Επιμείναμε όμως και στις προτάσεις μας για την διαχειριση των μεταναστευτικών ροών όπως αυτές τις μεταφέραμε σε κόμματα και πολιτική ηγεσία.

Το Σώμα του 13ου Συνεδριου εξουσιοδότησε το παρόν ΔΣ να συνεχίσει στη Διοίκηση την Ομοσπονδιας έως την λήξη της θητείας του τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Καλή επιστροφή σε όλους τους αντιπροσώπους της ΠΟΣΥΦΥ από την περιφέρεια και τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων μας.

Ευχαριστούμε το Σωματείο της Αθήνας για την βοήθεια στη διοργάνωση του 13ου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΣΥΦΥ.

Ιωάννης Τοτονίδης

Γ. Γραμματέας Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.