Επιπτώσεις του νέου ειδικού μισθολογίου στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ

ΕΓΓΡΑΦΟ
Επιπτώσεις του νέου ειδικού μισθολογίου στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ
 Ο Βουλευτής ΝΔ Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος, κατέθεσε ερώτηση προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Αρ. Πρωτ. 7888/04-08-2017) με θέμα: «Επιπτώσεις του νέου ειδικού μισθολογίου στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στις 30 Μαΐου υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση υπ. αριθμ.
Φ.951.1/34/984850 με την οποίο καθορίζονταν το ελάχιστο όριο του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα τέκνα των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν τους επόμενους μήνες στη χορήγηση του συγκεκριμένου βοηθήματος, η διοίκηση του ΜΤΣ εξέδωσε στις 28 Ιουλίου ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τις αλλαγές στο ειδικό μισθολόγιο αδυνατεί να προχωρήσει στους απαραίτητους υπολογισμούς, καθώς οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4472/2017 δεν προσδιορίζουν τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχεί στο κάθε νέο μισθολογικά κλιμάκιο...

 
Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο:


 staratalogia.blogspot.gr