Επισημάνσεις για το επίδομα σε παθόντες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Επισημάνσεις για το επίδομα σε παθόντες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3938/11, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ, στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς καθώς και στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

 Τι σημαίνει όμως, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής; Αφορά στενά τα ατυχήματα – συμβάντα που γίνονται κατά την εκτέλεση της και μόνο;

  Σύμφωνα με την υπ αριθμ ΑΠ 1111/2011 απόφαση Αρείου Πάγου, ως υπηρεσία λογίζεται και ο χρόνος μετάβασης από και προς την εργασία κατά το συνηθισμένο δρομολόγιο.

  Η εργατική νομοθεσία διευκρινίζει τι σημαίνει εργατικό ατύχημα και αναφέρει ότι είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο οφείλεται σε απότομο – βίαιο γεγονός, εφ' όσον αυτό προκάλεσε στον εργαζόμενο ανικανότητα να εργασθεί πάνω από 4 ημέρες ή και απώλεια ζωής ακόμα.

  Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εργατικά ατυχήματα με αφορμή την εργασία, είναι εκείνα που συμβαίνουν εκτός του τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και έμμεση σχέση με την εργασία. Με αποφάσεις δικαστηρίων έχει διευκρινιστεί ότι εργατικά ατυχήματα αποτελούν και εκείνα που συμβαίνουν κατά την μετάβαση στην εργασία κατά την προσέλευση ή αναχώρηση και για χρονικό διάστημα μιας ώρας αντίστοιχα.

   Η έννοια λοιπόν του παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δεν μπορεί να περιοριστεί στην χρονική διάρκεια της διατεταγμένης υπηρεσίας, π.χ. 14:00-22:00, αλλά σύμφωνα με τα παραπάνω, περιλαμβάνει ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με την μετάβαση και την επιστροφή του εργαζομένου στην οικία του.

   Είναι λοιπόν μάλλον άδικο, εργαζόμενος που αποχωρεί από την εργασία του ή πηγαίνει σε αυτήν, να του συμβαίνει ατύχημα χωρίς την υπαιτιότητα του, να έχει αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ή ακόμα και την μόνιμη ανικανότητα του και να μην του χορηγείται το παραπάνω επίδομα.-

Στέλιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Ε.Α.Υ.Ν.Ρ.