Επιτέλους τέλος στη θεσμική εκτροπή των έκτακτων κρίσεων!!!

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΛΑΝΗ
Επιτέλους τέλος στη θεσμική εκτροπή των έκτακτων κρίσεων!!!

1. Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 7/15-1-2020, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα του αστυνομικού προσωπικού (κρίσεις, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λ.π.). Με το άρθρο 6 αυτού καταργούνται οι διατάξεις του π.δ.98/2018 «Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».

2. Δυστυχώς είχαμε τονίσει εξυπαρχής τα προβλήματα, που θα προκαλούσε η θεσμοθέτηση του π.δ.98/2018 για τις έκτακτες κρίσεις. Πέραν της «θεσμικής εκτροπής», αφού αυτό ελέγχεται για τη συνταγματικότητά του (εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του Σ,τ.Ε δύο αιτήσεις ακύρωσής του, που κατατέθηκαν εκ μέρους των εκτάκτως αποστρατευθέντων, αλλά και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), τονίσαμε με έμφαση, ότι «θεσμοθετεί» τον κομματισμό (αφού για να διενεργούνται έκτακτες κρίσεις θα εξαναγκάζεται σε παραίτηση ή θα αποπέμπεται ο Αρχηγός), ακυρώνει τον πάγιο χαρακτήρα των ρυθμίσεων, ναρκοθετεί την ισότητα, την αξιοκρατία, την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικουμένου και την ασφάλεια δικαίου. Ορθώς λοιπόν σήμερα καταργήθηκαν οι εν λόγω ρυθμίσεις.

3. Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι «ζήσαμε» μέσα σε οκτώ μήνες τρεις κρίσεις στην Αστυνομία, εκ των οποίων οι δύο έκτακτες. Είδαμε να αποστρατεύονται περισσότεροι αξιωματικοί στις έκτακτες κρίσεις από ότι στις τακτικές. Είδαμε επίσης να παραμένουν πολλά χρόνια στο βαθμό τους οι Στρατηγοί και να αποστρατεύονται οι Αστυνομικοί Δ/ντές με λίγα χρόνια υπηρεσίας. Τονίζεται με έμφαση ότι, με το νέο ασφαλιστικό, οι τελευταίοι είναι καταδικασμένοι σε συντάξεις πείνας!!! Και τι έχουμε σήμερα;;; Δεν υπάρχουν «λέει» ανώτατοι αξιωματικοί να κριθούν. Δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Από την άλλη μεριά για περισσότερο από δύο χρόνια εκκρεμεί η εκδίκαση των ενδικοφανών προσφυγών. Έχουμε δηλαδή μια μορφή «αρνησιδικίας» και εν τέλει παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί θετικό βήμα η κατάργηση των διατάξεων του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, ώστε να επανέλθει ο πάγιος χαρακτήρας των ρυθμίσεων και η ασφάλεια δικαίου. Τέλος θέλουμε να τονίσουμε, για όποιον καμώνεται πως ενδιαφέρεται, ότι έχουμε καταθέσει δημόσια ολοκληρωμένη πρόταση με αντικειμενικό (με μόρια οιονεί συγκριτικό) σύστημα κρίσεων-προαγωγών. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα!!!

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών