Ερωτήματα για την εγκατάσταση αναμεταδοτών σήματος εικόνας εντός της εδαφικής επικράτειας της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

Ερωτήματα για την εγκατάσταση αναμεταδοτών σήματος εικόνας εντός της εδαφικής επικράτειας της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

Έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, Αστυνομικό Διευθυντή  κ. Αριστείδη ΣΤΑΜΟΥΛΗ:

Κύριε  Διευθυντά,

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, επισημαίνει τις εύλογες ανησυχίες των συναδέλφων μας εξαιτίας της εγκατάστασης αναμεταδοτών σήματος εικόνας εντός της εδαφικής περιοχής της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης των συνόρων.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε ενδελεχώς τα ερωτήματα που τίθενται και απαντήσετε τεκμηριωμένα στον προβληματισμό και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας, όπως επιβάλλεται από το ισχύον πλαίσιο για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του αστυνομικού προσωπικού.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: 100-3-2_.pdf