Ηλεκτρονικά και η υποβολή μήνυσης

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2015
Ηλεκτρονικά και η υποβολή μήνυσης

 

Την κατάθεση μήνυσης ηλεκτρονικά θα μπορούν στο άμεσο μέλλον να κάνουν οι πολίτες όπως θα προβλέπεται με Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα την ηλεκτρονική διαδικασία προετοιμάζει ειδική επιτροπή που συστάθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης με αντικείμενο τη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης για τον καθορισμό των λεπτομερειών και των ειδικότερων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την κατάθεση της μήνυσης με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο σχεδιασμός και ο τρόπος λειτουργίας της νέας αυτής υπηρεσίας που θα θέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης στην διάθεση των πολιτών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός αλλά είναι δεδομένο ότι το e- παράβολο θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της μήνυσης από τους πολίτες

Έτσι ένας πολίτης όταν επιθυμεί να καταθέσει μήνυση ηλεκτρονικά αφού έχει προμηθευτεί το e- παράβολο θα μπορεί σε ειδική πλατφόρμα που θα προετοιμάσει το υπουργείο να υποβάλει την μήνυση.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως 31−3−2015 και αμέσως μετά θα συνταχθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα θέσει το μέτρο σε πλήρη εφαρμογή

www.dikaiologitika.gr