Η διαταγή συμπληρωματικών μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών έτους 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ
Η διαταγή συμπληρωματικών μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών έτους 2017

Παραθέτουμε τη διαταγή για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις 2017

 

 

 www.sefeaa.gr