Η θέση του Πυροφύλακα (βίντεο)

ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η θέση του Πυροφύλακα (βίντεο)
Το Πυροφυλάκιο είναι το Α και το Ω της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης.
 
Όποιος δεν έχει κάνει Πυροφύλακας δεν μπορεί να καταλάβει την σημαντικότητα ενός Πυροφυλακίου.


Τα πυροφυλάκια τα επανδρώνουν Εθελοντές, Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.