Η ΝΕΣΠΑΑ στο Α.Τ. Λευκού Πύργου "Επιτακτική η ενίσχυση, αναγκαία η παροχή κινήτρων"

Η ΝΕΣΠΑΑ στο Α.Τ. Λευκού Πύργου "Επιτακτική η ενίσχυση, αναγκαία η παροχή κινήτρων"
Την 20/09/2019 επισκεφτήκαμε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, τον «πυρήνα» των Αστυνομικών Τμημάτων της Θεσσαλονίκης, όπου σε 24ωρη βάση αντιμετωπίζεται, κατά κοινή παραδοχή, ο μεγαλύτερος όγκος περιστατικών και συμβάντων στην Βόρεια Ελλάδα σε δυσχερείς συνθήκες και με ελλιπή –την τελευταία δεκαετία- προσωπικό και μέσα.
 
  • Η ανάγκη ενίσχυσης με ανακριτικούς υπαλλήλους κρίνεται  πλέον επιτακτικότερη από ποτέ, καθόσον δεν επαρκούν για την κάλυψη της βάρδιας του Αξιωματικού Υπηρεσίας, ενώ ίδια κατάσταση επικρατεί και με τις λοιπές ανελαστικές Υπηρεσίες.
  • Ο ρυθμός αύξησης των  οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, έχει μειωθεί  χάρη σε καίριες παρεμβάσεις των τελευταίων ιδίως μηνών, ωστόσο εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, είναι βέβαιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν σημαντικά κωλύματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
  • Ασφαλώς, τα ίδια και σε διαφορετική κλίμακα βιώνουν όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας και ως εκ τούτου από πλευράς μας, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση των συναδέλφων των έκτακτων μεταθέσεων σε Αστυνομικά  Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης όπως αυτό του Λευκού Πύργου, όπου λειτουργεί με 40 τουλάχιστον αστυνομικούς λιγότερους από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις. 
  • Επ’ ευκαιρία επισκέψεως αυτής, τονίζεται ότι η πολιτεία οφείλει να αποσαφηνίσει άμεσα την θέση της για το μεταναστευτικό και να λάβει αναγκαία μέτρα ασφαλούς διαχείρισής του καθόσον Αστυνομικά Τμήματα όπως του Λευκού Πύργου δε δύναται να λειτουργούν και ως άτυπα κέντρα πρώτης υποδοχής, καταγραφής και στατιστικών.    
  • Σε ό,τι αφορά το κτιριακό και την πιθανότητα να κινηθεί διαδικασία έξωσης από το κτίριο όπου τώρα στεγάζεται το Α.Τ. Λευκού Πύργου, από ιδιώτες που έχουν μισθώσει ορόφους που δεν χρησιμοποιούνται, παρόλο που η νομοθεσία προστατεύει δημόσιες Υπηρεσίες σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να επανέλθουμε για ακόμη μια φορά στο θέμα της μη καταλληλότητας και στην ανάγκη αύξησης δαπανών για βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας των Αστυνομικών στην Ελλάδα.
 
Ως ΝΕΣΠΑΑ για ακόμη μια φορά προωθούμε το πάγιο αίτημά μας, να δίνονται κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε ΑΤ και ΤΑ υψηλού Υπηρεσιακού φόρτου και ιδίως η δυνατότητα για κατά προτεραιότητα εκπλήρωση αιτήματος μετάθεσής τους (εντός Γενικής) μετά από μια πενταετία -το πολύ- στις Υπηρεσίες αυτές.