Η πρόξενος της Τουρκία επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Η πρόξενος της Τουρκία επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

H Γενική Πρόξενος της Τουρκίας Αθηνών – Πειραιώς  κα. Oya Yazar , συνοδευόμενη από τον Γενικό  Γραμματέα Προξενείου Τουρκίας Αθηνών – Πειραιώς κ. Nouri Ozgkiour επισκέφθηκε σήμερα (Παρασκευή) το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης, Πλοίαρχος Λ.Σ Κυριακουλόπουλος Δημήτριος, και ο Υπολιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Κορίζης Κωνσταντίνος υποδέχθηκαν την Γενική Πρόξενο, με την οποία συζήτησαν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο τέλος της επίσκεψης η κα. Γενική Πρόξενος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Νέου Λιμένα.

 tempo24.news