Η πρόταση της Ένωσης Αθηνών για τις πεζές περιπολίες

Η πρόταση της Ένωσης Αθηνών για τις πεζές περιπολίες

Παρακολουθούμε στενά εδώ και δύο μήνες τις προσπάθειες της ηγεσίας να στελεχώσει την υπηρεσία πεζών περιπολιών για το κέντρο της Αθήνας στα πλαίσια των εξαγγελιών για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης. Σ’ αυτό το διάστημα έχουν παρατηρηθεί αρκετές αστοχίες στην υλοποίηση του σχεδίου όπως:

  • Η υπηρεσία είναι ακόμα υπό ίδρυση και το εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων στον αέρα.
  • Οι συνάδελφοι μας καταγγέλλουν ότι δεν έχουν τηρηθεί κριτήρια στη στελέχωση των πεζών περιπολιών (ηλικιακά ή τόπος διαμονής).

Παρατηρείται το φαινόμενο αστυνομικοί που μετακινήθηκαν από τα επίσημα και είναι 45 και πλέον ετών να στελεχώνουν τις περιπολίες, ενώ αστυνομικοί πολύ μικρότερης ηλικίας που επίσης μετακινήθηκαν από τα επίσημα να στελεχώνουν Α.Τ. και Τ.Α.

  • Μας καταγγέλλουν επίσης έλλειψη σε αλεξίσφαιρα και ασάφεια στις εντολές που λαμβάνουν για ότι αφορά την αποστολή τους.

Βάσει των ανωτέρω θα θέλαμε να προτείνουμε την ένταξη των πεζών περιπολιών σε Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης και όχι στην υπό ίδρυση Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Η πρότασή μας συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας και η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

  • Πιστεύουμε ότι έτσι θα δοθεί κίνητρο στο να στελεχωθεί η υπηρεσία, θα άρει το αίσθημα αδικίας  που κυριαρχεί στις τάξεις των συναδέλφων, αλλά θα υπάρξει πολύ καλύτερη οργάνωση ώστε αφού η Υ.ΜΕ.Τ. είναι μια υπηρεσία με ιεραρχία και σοβαρή δομή και έτσι το μέτρο της εμφανούς αστυνόμευσης θα έχει μεγαλύτερη απόδοση για την Αστυνομία αλλά κυρίως για τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες.

                                            Για το Δ.Σ.

             - Ο -                                                                           - Ο -

         Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας                                             

      ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                     ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Η Ομοσπονδία μας απέστειλε το ανωτέρω έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στον. κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με το κάτωθι διαβιβαστικό της

Ως Ομοσπονδία, χαιρετίζουμε και επικροτούμε το μέτρο της εμφανούς αστυνόμευσης στο Κέντρο των Αθηνών, με την στελέχωση της υπηρεσίας πεζών περιπολιών.

Οφείλουμε ωστόσο, να σας επισημάνουμε ότι η υπηρεσία αυτή παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες κατά το χρονικό αυτό διάστημα και θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις που προβάλλονται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ώστε η νεοϊδρυθείσα αυτή υπηρεσία, να υπαχθεί διοικητικά και οργανωτικά στο Τμήμα Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.) για λόγους οργανωτικούς, δομικούς και εύρυθμης λειτουργίας, με την παράλληλη ενίσχυσή της σε υλικοτεχνικά μέσα και ηλικιακό στελεχιακό δυναμικό, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στη φύση και την αποστολή αυτής της Υπηρεσίας.

Επισυνάπτεται η σχετική με το θέμα αλληλογραφία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

"Απόσπασμα από το νέο τεύχος της Εφημερίδας της 'Ένωσης Αθηνών "Σύγχρονη Αστυνομία" μηνών Απριλίου - Μαϊου που μόλις κυκλοφόρησε".