Η Πυροπροστασία των πλοίων

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Η Πυροπροστασία των πλοίων

 

Φονικές και καταστρεπτικές οι πυρκαγιές που σημειώνονται στα πλοία, αποτελούν πλέον ένα ζήτημα  ανθρωπογενούς καταστροφής που χρήζει  επανεξέτασης.

Η ανάγκη πυροπροστασίας στα πλοία, συνίσταται σε ένα συνολικό πλέγμα  ασφάλειας, που αναλύεται στις  νομοθετικές απαιτήσεις πυρασφαλείας, στον έλεγχο υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυρασφαλείας, στην  ουσιατική εκπαίδευση των πληρωμάτων, στην πρακτική και  συνεχή άσκησή του σε σενάρια πυρόσβεσης και διάσωσης-εκκένωσης.

Σε όλο αυτό το πλέγμα της πυροπροστασίας των πλοίων, το Πυροσβεστικό Σώμα, ως η αρμόδια  υπηρεσία στην χώρα μας για την πυροπροστασία- πυρόσβεση, δεν συμμετέχει. Δεν έχει γνώμη ούτε για τα ζητήματα των θεσμικών κειμένων που προβλέπουν τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας στα πλοία, δεν συμμετέχει στον έλεγχο των μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, δεν  μετέχει στην εκπαίδευση  των  πληρωμάτων και τέλος δεν μετέχει στην προανάκριση στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.

Παρά την ύπαρξη και λιμενικών πυροσβεστικών σταθμών στα μεγάλα λιμάνια της χώρας και την υπηρεσία πολλών  συναδέλφων με σπουδές είτε κυβερνητών είτε μηχανικών πλοηγών και με ναυτική προυπηρεσία, δυστυχώς δεν υπάρχει συμμετοχή του Π.Σ. στα παραπάνω.

Μετά το τελευταίο τραγικό συμβάν πρέπει να ανοίξει  σοβαρά ο διάλογος για την πυροπροστασία  στα πλοία.

http://stamoylis.blogspot.gr/