Η υπάρχουσα κατάσταση του βαθμολογίου ντροπιάζει το Σώμα και καταρρακώνει το κύρος του

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
Η υπάρχουσα κατάσταση του βαθμολογίου ντροπιάζει το Σώμα και καταρρακώνει το κύρος του

Το τελευταίο  χρονικό διάστημα διάφοροι παράγοντες των συνδικαλιστικών ενώσεων στο βωμό του μικροσυνδικαλιστικού και παραταξιακού συμφέροντος, προσπαθούν να δείξουν και να επικαρπωθούν, ότι δήθεν αυτοί θα επιλύσουν το ζήτημα και θα καταφέρουν την επίλυσή του.

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της προαγωγής με βάση μόνο τα συνολικά έτη υπηρεσίας (26 έτη) που ορίζει η αρχική διάταξη του άρθρου 7 του ανωτέρου νόμου, και οδήγησε τους συναδέλφους στην δικαστική οδού με το ανάλογο βέβαια οικονομικό κόστος.

Η ηγεσία παραπέμπει αυτό στις καλένδες με επιτροπές των επίτροπων ..

Η λαϊκή σοφία  λέει ότι τα ψέματα κύριοι έχουν κοντά ποδάρια αν το εννοείτε απλά λύστε το ! Οι Ανθυπαστυνόμοι δεν είναι κοροΐδα…..

Ας αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι η υπάρχουσα κατάσταση του βαθμολογίου πρώτα από όλα ντροπιάζει το σώμα και καταρρακώνει το κυρός του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κατηγορία των Ανθυπαστυνόμων αποτελεί μια από τις πιο αδικημένες κατηγορίες συναδέλφων από πλευράς καθηκοντολόγιου, μισθολογίου, βαθμολογίου κλπ, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τις νομοθετικές διατάξεις που αναφέρουν ότι ο βαθμός του Ανθυπαστυνόμου αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία προσωπικού που βρίσκεται ανάμεσα στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (ν.δ. 649/1970 και π.δ.159/1986) κάτι που αποτελεί Eν μέρει μία περίεργη και προβληματική στην ουσία διάταξη.

Λόγω της σοβαρότητας και της εξαιρετικής σημασίας του ζητήματος η ηγεσία πρέπει να λύσει το θέμα να αποκαταστήσει το αίσθημα δικαίου και της αξιοκρατίας και να λύσει το ζήτημα των Ανθυπαστυνόμων  άμεσα.

 

Η αξία ενός αξιωματικού έχει να κάνει άμεσα με το επίπεδο του σώματος που διοικεί !