Θέμης Καλαμάτας: "Η Ελληνικη Αστυνομία ψηλα και δικαίως στην συνείδηση του κόσμου"

Θέμης Καλαμάτας: "Η Ελληνικη Αστυνομία ψηλα και δικαίως στην συνείδηση του κόσμου"

Η ανάρτηση του κ. Θέμη Καλαμάτα στο fb:

"Η Ελληνικη Αστυνομία ψηλα και δικαίως στην συνείδηση του κόσμου.

Εφαρμόσαμε τα μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης του Κορωνοιου και στις δύο φασεις μέχρι τώρα με λογική και κοινωνική ευαισθησία.

Και σωστοί στο γράμμα του Νόμου και συνεπείς με το Κοινωνικό Συμβόλαιο που η εμπειρία μας δίδαξε ότι είναι το πρώτο Χρέος στο πέρασμα του χρόνου."