Θα αλλάξει κάτι για τα πενθήμερα, την πρoσμέτρηση του στρατού και τα πτυχία;

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Θα αλλάξει κάτι για τα πενθήμερα, την πρoσμέτρηση του στρατού και τα πτυχία;

Το κείμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στο fb από τον κ. Νίκο Καραδήμα

Θα προσμετράται ο στρατός μαθαίνω, για όσους τον είχαν αναγνωρίσει μέχρι 31/12/2016, ενδεχομένως και τα πτυχία!

Ίσως να δοθούν τα 5 πενθήμερα! Πιθανόν και κάποια από τα κλιμάκια να διαφοροποιηθούν.

Τα οφέλη θα είναι ελάχιστα, αν δεν αλλάξουν τα ποσά στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών!

Τώρα γι αυτούς που δεν αναγνώρισαν το στρατό, μπορεί να χάσουν την προσωπική διαφορά σταδιακά......

Μη το δένετε και κόμπο!

Απλά η πληροφόρηση είναι αξιόπιστη.